Armand & the Kik
Armand & the Kik

  1 x LP   180grs   33⅓rpm   

2015 EU reissue on standard LP-The famous Dutch beet band's Landsch persistent protest singer join forces. On June 12, the album "Armand & The Kik 'of this Dutch band. De bekendste Nederlandstalige bietband en ‘s landsch hardnekkigste protestzange...

Label:  Topnotch 
Availability:   In Stock
Delivery time:  
€21,95 Incl. VAT (BTW)
Quantity:    In Basket
Release date: 04-07-2015 
 
2015 EU reissue on 180g LP-The famous Dutch beet band's Landsch persistent protest singer join forces. On June 12, the album "Armand & The Kik 'of this Dutch band.
 
De bekendste Nederlandstalige bietband en ‘s landsch hardnekkigste protestzanger bundelen de krachten. Op 12 juni verschijnt het album ‘Armand & The Kik’ van deze Nederlandse formatie.
 
Tracks:
A1 Comeback
A2 Giglied
A3 Te Veel Werelden
A4 Fuck The Blues
A5 Een Beetje Vriendelijkheid
A6 Gemeengoed
 
B1 Waar Is Je Glimlach
B2 Een Mens Is Wat 'Ie Geeft
B3 Iemand
B4 Snelle Jongens
B5 Waterfiets
B6 Ik Heb Het Gevonden
B7 De Weg Naar Isfahan
 
Als voorproefje bracht deze supergroep al een vinylsingle uit. In het kader van de Nederlandse Record Store Day 2015 werd de dubbele B-kant ‘Snelle Jongens/Fuck the Blues’ gratis weggegeven aan de eerste 5000 bezoekers van deze feestdag ter ere van de onafhankelijke platenzaak. Binnen enkele uren waren alle exemplaren al vergeven.
De samenwerking tussen Armand & The Kik zag zijn oorsprong in 2012 toen Lucky Fonz III en The Kik werkten aan een cover van Armand’s klassieker ‘Want Er Is Niemand (En Nou Ik)’. Er ontbrak nog iets op de opname, en Lucky Fonz III vroeg Armand zelf om mee te doen. Het nummer staat op het debuutalbum van The Kik, ‘Springlevend’. Het contact bleef en tijdens de tour ‘De Veelste Grote Nederbiet Sjoo’ ging Armand ook mee. De samenwerking beviel zo goed dat het plan voor een volwaardig album ontstond. Ook voor deze The Kik-release werken platenlabels Top Notch en Excelsior Recordings samen.
 
Wat voor album dat dan wordt? “Een album met al die liedjes waar de meeste mensen niet naar luisteren,” lacht Armand. “Het publiek plakt mij natuurlijk al decennia aan Ben Ik Te Min, dus die zetten we er alvast niet op. Bob Dylan maakte ooit het album ‘Another Side of Bob Dylan’, zo moet men het zien: een coveralbum met de liedjes die men misschien niet van mij kent.” Armand noemt onder meer zijn teksten uit de beginjaren, geïnspireerd door de Britse Angry Young Men beweging en de Amerikaanse Beat Generation. Armand: “Het wordt een leuke potpourri.” Dave vult aan: “Het zijn bewerkingen van de minder bekende, maar zwaar onderschatte Armand-liedjes. Met een behandeling zoals ze die volgens ons altijd hadden moeten hebben. Zijn teksten zijn namelijk nog steeds enorm relevant.”
 
Het eerste dat men van deze formatie kan horen is de nieuwe dubbelsingle. ‘Snelle Jongens’ schreef Armand in 1978. Dave von Raven, zanger van The Kik vond het nummer anno nu nog net zo actueel en stelde voor het nummer te coveren. “Het nummer gaat over cocaïne gebruik,” zo legt Armand uit. “Dat was de tijd dat het van rich mans aspirin iets voor de gewone man werd. Mijn laatste snuif nam ik op 6 september 1998, toen vond ik het wel goed geweest. Ik snoof twee elektrisch gitaren per week weg.” De andere kant van de vinylsingle is gereserveerd voor het nummer ‘Fuck The Blues’, een bluesliedje dat ageert tegen het bluesgevoel, narigheid en negativiteit.
 
 
As a preview this super band released a vinyl single. As part of the Dutch Record Store Day 2015 was double the B-side 'Fast Boys / Fuck the Blues' away for free to the first 5000 visitors to this holiday in honor of the independent record store. Within hours, all copies already forgiven.
The collaboration between Armand & The Kik saw its origins in 2012, when Lucky Fonz III and The Kik worked on a cover of Armand's classic "Because There Is Nobody (And Well I). There was still missing something on the recording, and Lucky Fonz III asked Armand himself to do it. The number is on the debut album of The Kik, 'Alive'. The contact continued and during the tour "The Great way too Lower Beet Sjoo 'Armand went along. The collaboration went so well that the original plan for a full album. For this The Kik-release work record labels Top Notch and Excelsior Recordings together.
 
What album then? "An album with all the songs that most people do not listen to it," laughs Armand. "The public obviously sticking me decades to I Am Too Min, so we have not already set up. Bob Dylan once made the album "Another Side of Bob Dylan," so we should see it: a cover album with the songs that you might not know me "Armand mentions include the following texts from the early years, inspired by the British Angry Young. One movement and the American Beat Generation. Armand: "It is a nice potpourri." Dave adds: "These are operations of the lesser known but heavily underestimated Armand-songs. With a treatment like they should have had always in our view. His texts are in fact still very relevant. "
 
The first thing that one can hear of this formation is the new double single. "Fast Guys" wrote Armand in 1978. Dave von Raven, singer of The Kik found the number of today still as topical and suggested treading the number. "The song is about cocaine use," as explains Armand. "That was the time when the rich mans aspirin something for the common man was. My last sniff I took on September 6, 1998, when I thought it was good. I snorted two electric guitars a week away. "The other side of the vinyl single is reserved for the song 'Fuck The Blues, a blues song that agitates against the blues feel, misery and negativity.
Discs: 1
Drager(LP,EP,12,7,CD): LP
Qual(120grs,150grs,180grs): 180grs
Speed(33,45): 33
Label: Topnotch
This release: 2015
 Add
Use commas to separate tags.

Reviews

No reviews found...